อยากทราบเกี่ยวกับการแชทวีดีโอ

Showing 1-2 of 2 messages
อยากทราบเกี่ยวกับการแชทวีดีโอ บุญมี 6/11/12 2:50 PM
การแชทวีดีโอมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า และจะต้องจ่ายอย่างไร ไม่เคยเล่นเลยไม่ทราบรายละเอียดคะ
Re: อยากทราบเกี่ยวกับการแชทวีดีโอ Katherine G 6/11/12 4:43 PM
Google Video Chat and Google+ Hangouts are both free products.  Please let us know if you have any questions.

Thanks!
Katherine