Google Product Forums

Am permisiunea Google Website şi Bogger ?


Bar-Sinai May 6, 2012 3:40 AM
Posted in group: Blogger Help Forum

Categories: Learn More About Blogger :

Am permisiunea Google Website  şi Bogger să folosesc sigla voastră? Pe o pagină  din conţinutul unui  website personal ?  la prieteni şi  suport . Ca mulţumire  pentru voi fiindcă cu ajutorul vostru   munca mea există. Am acordul vostru ? Google Website and Bogger have permission to use your logo? On a page of content a personal website? as friends and support. As thanks for you because with your help, my work there. We have your consent?